Paistab uus maksutõus – intressitulule

Äripang on kirjutanud pika artikli Tulumaksuseaduse kavandatavast muudatusest, millega riik hakkaks tulumaksu küsima igasuguselt intressitulult mis ei ole saadud arvelduskonto või tähtajalise hoiuse pealt.

eurosaadik_money

Riik tahab inimeste hoiuseintressid maksustada
Silvia Kruusmaa http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=35bf3d61-c0a9-4d03-bb71-1ea3a90159df&open=sec

Riigil on kavas piirata hoiuintresside maksuvabastust, tulumaksuvabaks jäävad arvelduskontolt ja tähtajaliselt hoiuselt makstavad intressid. Riik teeniks seadusemuudatusest täiendavad 133 mln krooni maksutulu.

Tulumaksuseaduse muudatus, mis on kavandatud jõustuma 2009. aasta jaanuarist,  peaks tagama erinevate investeerimistoodete neutraalse maksustamise. Kui kõikide hoiuste intressid jääksid endiselt maksuvabaks, moonutaks see investorite otsuseid ning oleks vastuolus investeerimiskonto rakendamise eesmärgiga, seisab eelnõu seletuskirjas.

Krediidiasutuste makstavale intressile maksuvabastuse andmisel oli selle eesmärk eeskätt arvelduskontolt ja tähtajaliselt hoiuselt makstava intressi maksustamata jätmine, kuid laia sõnastuse tõttu on vabastust rakendatud igasugusele krediidiasutuse makstud intressile. „Sageli ei erine krediidiasutuste pakutavad intressitooted (nt investeerimishoius) olemuselt muust finantsvarast (nt rahaturu- või indeksfondide osakud), mistõttu selline piiramatu maksuvabastus on kapitalitulu eri liikide maksustamise suhtes ebaneutraalne, sõltudes mitte finantstoote iseloomust, vaid selle pakkuja liigist,” selgitatakse eelnõus maksustamise vajalikkust. Seetõttu kaotatakse eelnõuga üldine hoiuseintresside tulumaksuvabastus. Edaspidi ei maksustata üksnes nõudmiseni hoiuse (arvelduskonto) ja tähtajalise hoiuse (sh säästuhoiuse) intresse.

Arvelduskonto intress on endiselt maksuvaba, kuna arvelduskonto peamine eesmärk ei ole mitte raha kasvatamine, vaid igapäevaste arvelduste tegemine. Seda tõendavad ka arvelduskonto ja muude hoiuste väga erinevad intressimäärad, seisab tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu selgituses, mis saadeti eile parlamenti.
Tähtajalise hoiuse intress on eelnõus samuti maksuvabaks jäetud, kuna ka selle hoiuse eesmärk on pigem raha hoiustamine või kogumine, mitte aga investeeringutulu saamine.

Maksuvabastuse andmise seisukohalt on oluline eristada raha hoiustamist investeerimisest, seetõttu peab hoiuselepingus olema sätestatud kindel hoiustamise tähtaeg ja makstava intressi määr. Samas ei ole keelatud neid hoiuselepingu kestel muuta. Olulise tingimusena, mis eristab tähtajalist hoiust nt investeerimishoiusest, on sätestatud, et hoiuse intress ei ole seotud mingi konkreetse alusvaraga ning hoiustaja ei saa määrata hoiustatavate vahendite paigutamist.

Investeerimishoius puhul investeeritakse konkreetsetesse ja investorile teadaolevatesse finantstoodetesse, mille väärtuse muutusest kujuneb hoiuse intress alles hoiutähtaja lõppemisel.

Muudatusettepanek puudutab ainult neid intresse, mis saadakse alates 2009. aastast paigutatud hoiustelt. “Kuna hetke kogemusele tuginedes on investeerimishoiuste kestus ligikaudu kaks aastat, eeldatakse, et maksustatavaid intresse hakatakse maksma alates 2011. aastast, millelt tasuvad isikud tulumaksu 2012. aastal tuludeklaratsiooni esitades. Hinnanguliselt on aasta keskmiseks intressimääraks võetud 7,5%. Sellisel juhul kujuneb 2011. aastal keskmiseks hoiuste jäägiks 9 852,4 mln krooni, millelt saadakse intressina 738,9 mln krooni, millelt arvutatud 2012. aastal tasumisele kuuluv tulumaksu summa on 133 mln krooni. Tegemist on maksimaalse positiivse mõjuga riigieelarvele. Tegelik maksulaekumise suurenemine sõltub sellest, mil määral kasutatakse investeerimishoiuseid investeerimiskonto süsteemi raames, kus maksukohustus lükatakse edasi intressitulu teenimiselt väljamakse tegemiseni,” seisab rahandusministeeriumi eelnõu seletuskirjas.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: